Velkommen til Lægerne i Langå

Her kan du finde information om vores åbningstider, telefontider og meget mere.

Konsultationer
En konsultation varer i alt 15 minutter. Dette tidsrum er inkl. forberedelse, journalføring samt evt. udfærdigelse af henvisning og receptudstedelse.

Du må/kan godt tage flere emner op såfremt det lader sig gøre indenfor tidsrammen.

Børneundersøgelser varer som udgangspunkt 30 minutter med undtagelse af 5 uger, 2 og 3 års undersøgelsen, hvor der afsættes 15 minutter.

MFR vaccine:
– Hvis du er født før 1975 har du haft mæslinger.

– Hvis du er født fra 1975-1986, skal du vaccineres i 2019 da du nok ikke har haft mæslinger eller er blevet vaccineret.

– Hvis du er født fra 1986 og frem, men kun har fået 1 vaccine, skal du vaccineres igen.

– Børn omkring 1 år kan godt få vaccinen før de er 15 mdr.